deerbard's general log

[ENG] About life and death and everything in between.

[PL] O życiu i śmierci i wszystkim co pomiędzy.

Please ping when replying non-directly / Proszę daj znać jeśli odpowiadasz niebezpośrednio:

email deerbard@protonmail.com, xmpp deerbard@jabb.im

home

____________________

2023-01-25 [PL/ENG] ograniczanie połączenia II / limited connection II

2022-11-22 [Pl/ENG] nieprawdziwa dychotomia szybka notka / false dichotomy quick note

2022-11-21 [PL/ENG] miłość w uwadze / love in attention

2022-10-24 [PL/ENG] powrót do snów. chcieć to móc / back to dreams. where there's a will, there's a way

2022-10-14 [PL/ENG] belka w moim oku / a beam in my eye

2022-09-04 [PL/ENG] limited connection

2022-09-01 [PL/ENG] Pierwszy dzień szkoły - szybki strumień uczuciowo myślowy / First day of school - a quick stream of feelings and thoughts

2022-07-07 [PL/ENG] tożsamość - krótka refleksja / identity - a brief reflection

2022-06-14 [PL/ENG] samoświadomość 4: ucieczki cel ostateczny / self-awareness 4: the ultimate goal of the escape

2022-06-06 [PL/ENG] uważność - droga do przebaczenia / mindfulness - the way to forgiveness

2022-06-01 [PL/ENG] zamknąłem wszystkie zakładki / I closed all tabs

2022-05-31 [PL/ENG] idealne doświadczanie internetu / the perfect internet experience

2022-05-24 [PL/ENG] dobrzy i źli ludzie czy dobre i złe czyny / good and bad people or good and bad doing

2022-05-23 [PL/ENG] samotność w uważności / loneliness in mindfulness

2022-05-19 [PL/ENG] samoświadomość 3: czynniki zwiększonego ryzyka ucieczki behawioralnej / self-awareness 3: factors for increased risk of behavioral escape

2022-05-11 [PL/ENG] samoświadomość 2: droga oraz pod-osobowości / selfawareness 2: the path and the sub-personalities

2022-05-11 [PL/ENG] największa moc zła / a greatest power of evil

2022-04-27 [PL/ENG] oszukiwanie Boga - konfabulacja codzienna / cheating God - daily confabulation

2022-02-26 [PL/ENG] pozytywna kreatywność? / positive creativeness?

2022-02-14 [PL] feminatywy

2021-12-05 [PL/ENG] coś pięknego / something beautiful

2021-10-02 [PL/ENG] flow

2021-09-30 [PL/ENG] upadli bogowie / fallen gods

2021-09-23 [PL/ENG] autorytet uniwersalny / universal authority

2021-09-18 [PL/ENG] wyczuwanie moralności - krótka medytacja / morality by gutt feeling - short meditation

2021-08-31 [ENG/PL] Selfawerness 1: the relaxed mind issue / Samoświadomość 1: problem zrelaksowanego umysłu

2021-08-07 [ENG/PL] MINDFULNESS - mindfulness discipline / UWAŻNOŚĆ - dyscyplina uważności

2021-08-02 [PL/ENG] raport z projektów - pomysł / Projects report - idea

2021-07-27 [PL/ENG] inne czasy aka nostalgia / other times aka nostalgia

2021-07-21 [ENG] we gather too many things

2021-05-03 [ENG] the journey begins...

____________________

Unless otherwise noted, the content of this site is licensed under CC BY-SA 4.0.

© deerbard

Proxied content from gemini://rawtext.club/~deerbard/glog/index.gmi (external content)

Gemini request details:

Original URL
gemini://rawtext.club/~deerbard/glog/index.gmi
Status code
Success
Meta
text/gemini
Proxied by
kineto

Be advised that no attempt was made to verify the remote SSL certificate.